חומש דברים

מידה כנגד מידה.

מידה כנגד מידה.

 שיר מאת: אהובה קליין ©

מפי עליון , מילים כדורבנות

ברית חסד ריבוי ברכות

לישראל  פועלי המצוות

מתוך יראה אהבה וכבוד.

 

עם ההולך בדרך הישר

אינו סר מן הנאמר

נעשה ונשמע הבטיח

בכך סלל נתיב שמח.

 

זוכה לחיים מאושרים

קוטף בשדה יבולים

נהנה מתירוש יצהר ודגן

הבטחת מלך רם ונאמן.

 הערה: השיר בהשראת: פרשת עקב [חומש דברים]