חומש דברים

פרשת עקב/ האם יש יתרון ללוחות הברית השניים?

פרשת עקב/ האם יש יתרון ללוחות הברית השניים?


מאת: אהובה קליין.בפרשת עקב מתואר הציווי למשה: לפסל שני לוחות הברית שניים:
"בעת ההיא אמר ה' אלי:פסל- לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ ואכתוב על- הלוחות את- הדברים אשר היו על- הלוחות הראשונים אשר שיברת, ושמתם בארון" [דברים י,א-ב]

ציווי זה מעורר מחשבה רבה ואף כמה שאלות:
שאלה א: במה היו זהים לוחות הברית השניים לראשונים?
שאלה ב: במה היו שונים לוחות הברית השניים מהראשונים?
שאלה ג: מדוע משה בעצמו הוכרח לפסל את הלוחות השניים?

התשובה לשאלה א: רוב המפרשים אומרים כי מבחינה חיצונית לא היה כל הבדל ביניהם- הם היו שווים בגובה וגם במראה החיצוני.

התשובה לשאלה ב: הלוחות השניים היו שונים מהלוחות הראשונים ואף עדיפים עליהם:
1] ללוחות השניים נעשה כבר מתחילה ארון כפי שכתוב:"ואעש ארון עצי שיטים ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים [דברים י.ג]
ולמה הדבר דומה? לכלה הנכנסת אל חופתה.
2] בלוחות הראשונים לא הוזכר "טוב" [לא כתוב בדיבר החמישי שבפרשת: "יתרו":"ולמען ייטב לך"]
לעומת זאת, בלוחות השניים כן היה בהם "טוב" שהרי נאמר בפרשת ואתחנן:
"למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך..." [דברים ה,ט"ו]
3] בלוחות ראשונים לא הבהיקו פני משה ואילו בלוחות השניים הבהיקו פניו כפי שכתוב:"ויהי ברדת משה מהר 
סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו איתו" [שמות ל"ד,כ"ט]
4] לוחות הברית הראשונים מצאו את עם ישראל בשפל רוחני- עבודת עגל הזהב. 
ואילו בלוחות שניים מצאו את ישראל במצב רוחני- מרומם , מיוחד ביום הכיפורים כאשר הם שרויים בצום ותחנונים.

התשובה לשאלה ג: ישנו מדרש האומר: כי אחת המטרות הייתה להעשיר את משה מהפסולת שנוצרה כתוצאה מחציבת הלוחות,
אך נשאלת השאלה- האם יתכן כי משה התעניין בכסף וזהב בהיותו ברמה רוחנית כה גבוהה, הרי לא היה לו שמץ של תאווה וחמדת ממון.
אלא, כאשר בני ישראל יצאו ממצרים- יצאו ברכוש גדול ואילו משה שהיה עסוק בעצמותיו של יוסף - נשאר עני, ועוד נשאלת שאלה: מדוע רק אחרי ארבעים שנה החליט ה' להעשירו?
אלא , מאחר שבני ישראל חטאו בחטא העגל,אמר משה לה":"בשביל כסף וזהב שהשפעת עליהם לישראל עד שאמרו: די, הוא גרם להם שעשו את העגל: אין הארי נוהם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר" [ברכות ל"ב]
ובני ישראל היו טוענים אותה טענה כלפי משה ואומרים שהוא רוצה להוכיחם, 
שהרי אין זה פלא שמשה לא השתתף בחטא העגל שהרי לא היה עשיר ולא נתנסה בכסף וזהב, שהרי אם היה עשיר מי יודע אם היה עומד בניסיון!
לכן ה' העשיר את משה בפסולת של הלוחות שפיסל בעצמו כדי להוכיח
שגם בהיותו עשיר אינו מסתנוור מהכסף והזהב ועומד בניסיון!
לסכומו של דבר- ניתן ללמוד: כי הייתה עדיפות ללוחות השניים - 
לאור כל הגורמים שהוזכרו במאמר.
מי ייתן ועם ישראל יקפיד למלא את המצוות וכשם שאור פניו של משה ברדתו עם הלוחות השניים- קרן למרחקים- כך גם אורו של עם ישראל יקרין עליו ויזרח למרחקים וישמש אור לגויים ונזכה כולנו ש"אור חדש על ציון תאיר" ובמהרה יגאל ה' אותנו ונזכה לראות את בית המקדש השלישי ממש קרוב בימינו. אמן ואמן.