חומש דברים

שיחה לפרשת ואתחנן מאת הרב ישראל אשלג שליט"א

פרשת ואתחנן
ואהבת את ה'
שיהיה שם שמים מתאהב על ידך

שיחה לפרשת ואתחנן מאת הרב ישראל אשלג שליט"א