חומש דברים

"שמע ישראל" ושמע/י כל אחד ואחת

בס"ד מנחם-אב תשע"ד           פרשת ואתחנן   "שמע ישראל" ושמע/י כל אחד ואחת

יהא השיעור להצלחת והצלת עם ישראל/לרפואת פצועי וחולי עם ישראל וביניהם יהודה יצחק בן איריס (הישראלי),אופיר שמואל בן ניקול אמה (כהן),חיים אליעזר בן אסתר (אלסטר) (וכמובן שניתן לומר שמות נוספים)/לע"נ שלושת החטופים הי"ד ולע"נ החיילים הגיבורים שלחמו באומץ,במסירות ובאמונה

      בכל יום,אנו אומרים "שמע ישראל" בבוקר-בתפילת שחרית  וגם בערב-בתפילת ערבית ופעם נוספת בלילה בקריאת שמעשעל המיטה.בתפילה זו, שפותחת במילה "שמע",אנו מקבלים עלינו עול מלכות שמים

שאלה למחשבה:מדוע נאמר דוקא הפועל "שמע"? (מה תשובתך? יש תשובות רבות אפשריות)

 הצעת תשובה:

1.הפועל "שמע" משמעותו להאזין היטב לדברים ולהפנימם. ישמעו אוזנינו ויקלוט מוחנו מה שפינו אומר: ה' שהוא האלקים שלנו,הוא אחד ואין אף א-ל זולתו (=חוץ ממנו).כהוכחה למשמעות זו של הפועל אביא את דברי יוסף לאחיו: "שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי" (בראשית ל"ז,6) כשכוונתו (מעבר לשמיעה פיסית של דבריו) שיאזינו היטב לדבריו ויפנימו אותם.

2.בפרשה מסופר על עשרת הדברות שבני ישראל ראו וגם שמעו במעמד הר סיני (שהיה מאורע חד-פעמי) ומאז-דור מעביר לדור את המסורת ואנו שומעים את הדברים ומקבלים אותם עלינו וצריכים להעבירם לדורות הבאים.(ב"שמע ישראל" ובפסוקים הבאים בדברים ו',4-9,שמהווים את הפרשה הראשונה בקריאת שמע,ניתן לראות דברים שרומזים לכל אחת מעשרת הדברות,דבר שמורה על קשר בין עשרת הדברות לקריאת שמע)

3.בספר חיבור פירוש הברכות והתפילות (שמכונה ספר אבודרהם) אותו כתב ר' דוד אבודרהם זצ"ל יש חידודי לשון שמסייעים בזכירת חשיבות המילה "שמע":המילה "שמע" היא נוטריקון של המלים:שאו מרום עיניכם (ישעיהו מ',5) למי?שדי מלךעליון.אימתי?שחרית,מנחה וערבית.ואם ייעשה הדבר,יהיה עליך עול מלכות שמים ,שהוא "שמע" למפרע (=ראשי התיבות של המילה "שמע",הן מהסוף להתחלה במלים אלו) מוטי זינגבוים מבצע את השיר שמרכז את הרעיון הזה: "שאו מרום עיניכם שחרית מנחה וערבית וקבלו עליכם עול מלכות שמים.שמע ישראל ה' אלוקינו,ה' אחד".

      אמהות, ולעתים גם אבות, אומרים עם ילדיהם "שמע ישראל" מידי לילה,בליווי שירים שונים, ודבר זה מחלחל ללבותיהם של הילדים.שמעתי רעיון יצירתי שניתן לומר:"שמע-וכאן לומר את שם הילד/ה-ה' אלוקינו ה' אחד" כדי שכל אדם יבין שהדברים מכוונים לכל עם ישראל וגם אליו.

אנשים ספרו כיצד תפילה זו שמרה עליהם,סייעה לאדם ואף הצילה אותו.לדוגמא:

1.הרב יעקב גלינסקי זצ"ל סיפר שבמלחמת העולם השניה ברח מפולין לבוכרה,ירד בתחנת הרכבת ולא ידע מה לעשות ולאן לפנות.ראה מצחצח נעליים בתחנה וחשב שייתכן שהוא יהודי,אך כיצד יבדוק אם הוא יהודי?היה לו רעיון.עמד לידו ואמר:"שמע ישראל" ומצחצח הנעלים השלים במבטא בוכרי "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ואותו אדם לקחו לביתו למשך שלושה שבועות עד שהתארגן והמשיך בדרכו.

2.הרב הרצוג זצ"ל סיפר שלאחר השואה רצה להוציא ילדים יהודים ממנזרים וממשפחות נוצריות אליהם נמסרו כדי להצילם.אך כיצד יידע מי הוא ילד יהודי וכיצד ישכנע את הכמרים והנזירות לתיתם לו?התחיל הרב לומר "שמע ישראל" והילדים היהודים שנזכרו בתפילה זו אמרו אותה ביחד איתו וכך עלה בידו להשיבם לחיק היהדות.

     החיילים היוצאים לקרב אומרים תפילה,ככתוב בתורה (דברים כ',3-4):"שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל ירך לבבכם,אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם,כי ה' אלוקיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם"

מאיר אלבז אחד מלוחמי גדוד 51 של גולני סיפר: "זוכר אני את התפילה הזאת (=התפילה שנאמרת לפני היציאה לקרב) נוכח חיילי גדוד 51 של גולני לפני חציית הגדר במבצע "עופרת יצוקה",היתה חשכה והמג"ד שוקי תדרך את חייליו לאור פנס יד קטן. מיד לאחריו קראתי את התפילה במגפון וחיילי הגדוד,עטויי אפודים ופקלי"ם,ענו אחרי אמן.לאחר מכן,כשביקרתי בגדוד בתוך הרצועה,שמעתי ממפקדים ומחיילים שהתפילה הזאת נתנה להם הרבה כוח."

רועי קליין ז"ל, סמג"ד בגולני, נהרג במלחמת לבנון השנייה כשזינק על רימון והציל בכך את חייליו.הוא קרא "שמע ישראל!" בכוונה רבה וחבריו לגדוד שמעו זאת ואף ספרו על כך בסרט בשם:בכל נפשך בדקות 1:31-1:39/2:19/31:51-32:18/34:24-34:32        http://www.youtube.com/watch?v=jx8CsbrPpg8

במבצע "צוק איתן" (=מלחמת עזה) כתב אל"מ עופר וינטר, מפקד חטיבת גבעתי, בדף היציאה לקרב שניסח לחייליו, כי הוא נושא את עיניו לשמיים וקורא עִמם: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".

נמשיך כולנו להתפלל ולומר:"שמע ישראל" ולהפנים את הדברים שהפסוקים מצווים אותנו ולקיימם ונבקש מ-ה' "שומרישראל,שמור שארית ישראל.ואל יאבד ישראל האומרים שמע ישראל"

שבת שלום! שבת שבה נקרא את עשרת הדברות (שפותחות במלים:"אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" דברים ה',6)ואת הפרשה הראשונה בקריאת שמע (ועוד דברים רבים בפרשה) ושבת נחמו (בה נאמרה נחמה כפולה:"נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם" ישעיהו מ',1 ובדומה לפתיחת עשרת הדברות מבטיח ה'-בכפל המילה "אנכי" -"אנכי אנכי הוא מנחמכם" ישעיהו נ"א,12)

עדנה ויג      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.