חומש דברים

עשרת הדברות/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

עשרת הדברות/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

גרונו ישמיע מפי הגבורה
יזכיר לכל קבלת התורה
עשרת הדיברות
הראו קולות.

השמים תמרות עשן
מרבד אש וענן
כהרף עין נפתחו שערים
המטירו גשמי סרעפים.

פרשו כנפיהם כאיש אחד
השמיעו הדיברות לכל אחד
ישראל חשים ברמ"ח איברים
אירוע נצחי רב מימדים.

הערה: השיר בהשראת פרשת ואתחנן [חומש דברים]