חומש דברים

נחל ארנון/שיר מאת: :אהובה קליין©

נחל ארנון/שיר מאת: :אהובה קליין©
 
מעל העם מרבד שמים
כאיש אחד חוצים המים
כאריות בגבורה גוברים
נחושים עזים כנמרים.
 
נחל ארנון  בין סלעים
בצל הרים עתירי סדקים
מקומות מסתור לבעלי חיים
אויבים אורבים בנקיקים.
 
כנשר נושא גוזליו
אלוקים נוצר בניו
ילחם  למענם מלחמות
כהרף עין ישועות.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת דברים[חומש דברים]