חומש דברים

משה נושא דברים/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

משה נושא דברים/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

משה נושא דברים בפיו
בפני כל העם סביב
שמים כחולים מטים אוזן
רגבי עפר מאזינים לתוכן.

דברי תוכחה ונשכחות
אירועים ניסים נפלאות
ארבעים שנות נדודים
אלוקים לא נטש בנים.

בכי המרגלים בליל
מהדהד היום עדיין
תשעה באב חורבן ירושלים
דמעות הגולים מרעידים שמים.

הערה: השיר בהשראת פרשת דברים[חומש דברים]