חומש במדבר

מסע עַם ומסע כל אדם

בס"ד תמוז תשע"ד           להצלחת עם ישראל /לרפואת חולי עם ישראל /לע"נ משה בן זאב צבי ז"ל

פרשת מסעי                           מסע עַם ומסע כל אדם

       בפרשה מוזכרים ארבעים ושניים מסעות שעברו בני ישראל מיציאתם ממצרים ועד כניסתם לארץ (ברור שמספר זה הוא משמעותי,כמו "ודברת בם" (המילה "בם"- שכוונתה לעסוק בדברי תורה שבכתב שמתחילה באות ב' במילה "בראשית" ובדברי התורה שבעל-פה שמתחילה במילה "מאימתי"- בגימטריא היא 42),בפרשת "ואהבת" יש 42 תיבות (=מילים כתובות) וכן גם בתפילת "אנא בכוח" שחיבר ר' נחוניא בן הקנה בה יש שבע שורות ובכל שורה שש מילים (7x6=42) שיש דעה שראשי התיבות שלהן יוצרות שם קדוש של ה' ובו 42 אותיות.

שאלה למחשבה:מדוע מסופר בפרשה באופן מרוכז על המסעות ושמות המקומות בהם עברו בני ישראל? (הרי זה נראה כייתור והרוצה להיזכר במסעות יכול לשוב ולקרוא את התיאור במקום בו סופר עליו).

הצעת תשובה:ריכוז מסעות אלו אותם עבר עם ישראל בכלל וכל אחד מהעם בפרט מסמל את מ"ב המסעות שכל אדם עובר בחייו וגם מסעות שהעם עובר ביחד -החיים הם כמו מסע מתמשך.האדם הולך בדרך,רואה דברים ויכול ללמוד מכל דבר שהוא רואה ושומע.האדם צריך לבדוק האם הוא צועד במסלול הטוב והמתאים לו,מי הם האנשים שהוא הולך עימם ובוחר בחברתם,האם הוא לומד מהם דברים טובים ,האם הוא מתקדם ומשתפר.צריך ללכת בדרךהישר,אך לעתים,מסיבות שונות ניתן לסטות מהדרך הראשית לדרך צדדית – ואח"כ לשוב בחזרה לדרך המלך.מידי פעם כדאי להריח פרח,לשבת לנוח בצד הדרך,ניתן לעצור בדרך לזמן מה,אך תמיד לזכור מהו היעד (מטרתו של האדם היהודי היא דבקות ב-ה' וקיום המצוות,ככתוב בבראשית י"ח,19 "ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט") ,לשאוף אליו ולוודא שאני בדרך להשגתו. מידי פעם צריך לבחון היכן אני נמצא,האם לא סטיתי מהדרך הנכונה.לעתים יש צורך לחשב מסלול מחדש,לתקן ולשנות דברים,לשים לב לסימני דרך, לשוב לדרך ולהמשיך להתקדם עוד ועוד.

לאחר המסע נחוץ פסק זמן של חניה ומנוחה לשם עיכול והפנמת הדברים שהאדם חווה במסעו ולכן בכל אחד מהמסעות כתוב:"ויסעו...ויחנו".

 על האדם לשאול את עצמו:מה למדתי ממסע זה?להפיק לקחים ממסע מסוים זה ומהמסעות שקדמו לו,כדי שיוכל ליישמם במסעות הבאים ולהתקדם.

שאלה:מה מזכירה לך המילה "מסעי"?אילו מסעות זכורים לך?

תשובה:המילה מסע עשויה להזכיר לך את המסעות מימי תנועת הנוערמסע המושבות (=כונה גם בשם:מסעהרבנים) אליו יצאו לפני מאה שנה (בשנת תרע"ד) הרב קוק זצ"ל,הרב זוננפלד זצ"ל ורבנים נוספים ואף תיארוהו בחוברת שנקראה "אלה מסעי" / מסע כומתה מפרך של הליכה ואף ריצה לאורך ק"מ רבים,עם משא כבד על הגב /מסע אלונקות ועוד.

     במסע יש חוויות ואתגרים אך עשויות להיות "נפילות" וקשיים שונים,כפי שארע לעם במסעותיו במדבר, בהם היו לעם תקופות טובות,(כפי שנרמז בחלק משמות המקומות כ:שֶפֶר ומִתקָה),אך גם "נפילות" שונות (כגון:מקומות בהם התלוננו,"רפידים" שם ,לפי הדרש, רפו ידיהם ושאלו :"היש ה' בקרבנו אם אין"?! (שמות י"ז,7) אז בא עמלק ובנ"י ראו ש-ה' איתם,גורם להם לנצח את עמלק) שהיה צורך לקום מהן להתחזק ו...להמשיך הלאה בדרך.כפי ששב"ק ס' שרים בשיר נופל וקם:הדרך ארוכה ומפותלת אני נופל וקם/ אף פעם לא אפסיק ללכת אני נופל וקם /עובר גשר ועוד גשר אני נופל וקם/ כמה ארוכה היא הדרך/ אני עומד איתן עם ראש מורם

       לפני כל מסע,כאשר יוצאים לדרך צריך לומר תפילת הדרך,להתפלל ולקוות שהדרך תעבור בטוב, ללא תקלות ומכשולים.על האדם להיות מודע לסכנות שעלולות לקרות בדרך ולהיערך כמיטב יכולתו.האדם שמברך את היוצא לדרך צריך לומר לו:"לך לשלום","צאתך לשלום" (ולא כפי שיש אנשים שאומרים:"לך בשלום" כי כל מי שנאמר לו בתנ"ך "לך בשלום" הלך ולא שב.לדוגמא:דוד אמר לאבשלום "לך בשלום" ככתוב בשמואל ב' ,ט"ו,9:"ויאמר לו המלך:לךבשלום",ואילו כל מי שנאמר לו "לך לשלום" הלך,הצליח ושב.לדוגמא:שמות ד',18 :"ויאמר יתרו למשה:לך לשלום",שמ"א כ',42:"ויאמר יהונתן לדוד:לך לשלום") וכששב צריך לאחל לו:"ברוך שובךָ!שובךָ לשלום!".

      לא תמיד יש כוח או חשק לצאת למסע אך אין ברירה והמסע-חייב להימשך כפי ששר אריק לביא ז"ל בשירו:זה קורה:זה קורה שהדרך מתמשכת/זה קורה-יש ללכת,ללכת/שום דבר לא ידוע-לא שנה,לא שבוע/יש לנוע,לנוע ואילנית שרה בשירה של שמרית אור אל הדרך :ושוב נצאה אל הדרך/ יד ביד לדרך בשרשרת זהב./ושוב נצאה אל הדרך /עַם אחד לדרך ושירנו על גב /וגם אם ארוכה הדרך ורבה הדרך/ הן כוחנו עוד רב/ וגם אם ארוכה הדרך, ורבה הדרך, /נעבור בה יחדיו.

     כאשר מישהו מתקשה להמשיך וללכת במסע,או מתקשה לטפס כשמגיעים לעליה כלשהי בדרך, הרי שההולכים אתו במסע מסייעים לו,הן מבחינה פיסית והן מבחינה מוראלית. מעודדים באמרות שונות (כגון" x: מושך" בעליהוגם:"הרם הראש יישר הגב,כי על הארץ אין זהב" וכדו') ובשירי לכת מגוונים (יש שירים רבים על דרך/מסע/טיול) כך שניתן יהיה להמשיך ולהתקדם בדרך.נתן אלתרמן תיאר מקרה בו אחד מההולכים נפצע ואינו יכול להמשיך ללכת וברור שעוזרים לו עם כל הקושי שכרוך בכך:לא אשכח זאת רעי/ איך על גב נשאתני/ ותזחל אתי הר וגיא.

      הידיעה שאנו ביחד,באחדות ובעזרה הדדית-נוסכת כוח,כפי שכתבתי בשבוע שעבר :איש לרעהו יעזֹרו ולאחיו יאמר חזק,במכוון לא דייקתי בציטוט (ולכן לא שמתי את המלים במרכאות) אלא שיניתי מעט מהפסוק בישעיהו (מ"א,6),שבו נאמר:"איש את רעהו יעזֹרו",מכיוון שהפסוק מדבר על נושא בניית הפסל בשיתוף פעולה ועזרה הדדית בין האנשים,ואנו איננו רוצים,חלילה,לעסוק בעניינים שקשורים בע"ז,אלא בדאגה הדדית,תמיכה,עזרה במה שנצרך לפרט ולכלל העם לפי דרך ה'.ביחד ובכוחות משותפים נצעד בדרך הטובה,בדרך הישרה,בדרך ה'-דרך התורה והמצוות ונתקדם במסענו בדרך העולה בית א-ל.                 

שבת שלום! שבת חזק "חזק חזק ונתחזק" לסיום ספר במדבר (וגם:"חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו"-שמ"ב י',12) וגם שבת מברכין לקראת ר"ח אב         

 עדנה ויג       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.