חומש במדבר

מות אהרון/ שיר מאת: אהובה קליין©

מות אהרון/ שיר מאת: אהובה  קליין©
בציווי כוח עליון
פונה משה לאהרון
ייקחהו בְּרַכּוּת לשון
יבשרהו יומו האחרון.
 
מילות רגיעה ונחמה
ישנו יורש לכהונה,
משה אהרון ואלעזר
יעפילו להר ההר.
 
טיפוס על סלעים
ברמ"ח אברים
לראשיהם כיפת עננים
סיוע עדת מלאכים.
 
בהגיעם למקום הקבורה
לעיניהם פי המערה
מיטה מוצעת לבנה
מעליה תתנתק  הנשמה.
הערה: השיר בהשראת פרשת מסעי[חומש במדבר]