חומש במדבר

מלחמת מדיין

מלחמת מדיין
שיר מאת: אהובה קליין ©
עם נבחר אלוקים
גם אם נפל בכשלים
אכל פירות באושים
נפל רוחו למעמקים.
 
 כארי יקום  יתנשא
ישוב לתורת משה
ינקום נקמת המדיינים
למען  הסר כתמים.
 
בראשו יתייצב פנחס
על אויב אכזר אינו חס
כלי הקודש בידו
אלוקים מושיע עמו.
 
כי לא ייטוש ישראל
אותם לעד ירומם
מדיין נעלם באומות
לבניו  ניצחון וישועות.
 הערה: השיר בהשראת פרשת מטות[חומש במדבר]