חומש במדבר

פרשת קורח - החפץ חיים בורח מהמחלוקת

פרשת קורח
החפץ חיים בורח מהמחלוקת
אפילו תינוקות בני יומן מתו
מידה כנגד מידה
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א
0504182631