חומש במדבר

משה ומטה אהרון / שיר מאת: אהובה קליין ©

משה ומטה אהרון / שיר מאת: אהובה קליין ©

משה גדול הנביאים

 בידו מטה  הלוויים

ניצב בפני השבטים

בו נועצים מבטים.

 

ברמ"ח איברים נבוכים

הייתכן מטה  קסמים

כנגד מטותיהם הרדומים

בן לילה גמל שקדים?

 

את מטותיהם אוחזים

מעתה אינם מלינים

מטה אהרון נבחר

הכוהן  לעד נשאר.

הערה: השיר בהשראת פרשת קורח[חומש במדבר פרשת קורח]