חומש במדבר

פרשת שלח - חטא המרגלים

שלום וברכה
פרשת שלח - חטא המרגלים
רעיון לפרשת שבוע
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א
0504182631