חומש במדבר

המרגלים בנחל אשכול

המרגלים בנחל אשכול

שיר מאת: אהובה קליין©

שנים עשר מרגלים

לנחל אשכול מגיחים

ברגליהם  חצו ישימון

פסעו בנתיבי חברון.

 

 לקול  צלילי המים

מושיטים לענבים  ידיים

ללא יראת  שמים

נועצים בהם עיניים.

 

חוטאים במילות שפתיים

על כך נענשים  כפליים

 מהם נלמד מוסר השכל

לדבר בשבחה של ארץ  ישראל.

הערה: השיר בהשראת פרשת שלח,[ חומש במדבר]