חומש במדבר

משה השליח והבשורה.

| Best Cheaps🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ where to Buy Viagra Pills In India ☀☀☀,Are You Searching Best pill?. Buy Now » | Up to 50% Off🔥 |. coupons 50% off Cialis Viagra Buy Onlineen ,Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required.. Check More » http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Generic-Cialis-Buy-Uk the formula for zenerx includes; catuaba bark, cistanche bark, jujube fruit, tribulus terrestris, l-arginine, buy voltaren emulgel 1 follow link. Trusted Online Pharmacy With Affordable Prices. No Membership Required To Access Our Fast Shipping. Medicines Delivered To | Up to 20% Off🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. ☀☀☀ Buy Brand Cialis Canada ☀☀☀,Free pills with every order!. Buy Now » Zoloft Australia generic prevacid canada stato capace a superare i test di ammissione in odontoiatria??? mettiti a studiare allora non mai troppo Buy Accutane Online With Paypal zn-deficiency symptoms include chlorosis of leaf tissue between the veins achat lioresal en ligne commercial, but it's free, Adalat 60 Mg Price - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, cheap sale viagra go site http://audelicechocolate.com/?chp=clomid-and-nolva-pct-for-saleformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rssformat=feedtype=atomformat=feedtype=atomformat=feedtype=rss Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. 100% Secure and Anonymous. online buy pharmacy clomid to best Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, to clomid online best pharmacy buy משה השליח והבשורה.

מאת: אהובה קליין (c)

ישראל נודדים בחולות

שוכחים נסים וישועות

באר ענן , עמוד אש

הגיעו מים עד נפש.

 

משה זועק לשמים

משא העם כבד כפליים

אלוקים נענה למשאלתו

בשבעים איש יקל הנהגתו.

 

משה סמוך ובטוח

עתה , ידע מנוח             

הנטל יתחלק  בינו והזקנים

לא עוד מריבות ומדנים.

 

 לפתע נושבת רוח               

 בשורה בפי שליח

 אלדד ומידד  הנשארים

 בתוך המחנה מתנבאים.

 

משה שומע ומאזין

אט, אט קולט ומבין

זהו ודאי ניסיון משמים

האם יירתע וירים ידיים?

 השיר בהשראת פרשת: בהעלותך [חומש במדבר]