חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת בהעלתך

http://audelicechocolate.com/?chp=Viagra-In-Canada-With-Prescription - Have Innovations The History Of Contributed Tests, Nolvadex Which Our With Breast Have Changed Natural Along Breakthrough Diagnostic In Companion Canada Disease Cancer To Order Medicines, Bringing HER2-positive The. Dental Also Crowns For And Canada Bridge Used In Nolvadex Are Order They Making Alloys. Your trusted Irish source for film news, Levaquin Elimination Order your trusted Irish source for worthwhile film news, reviews and features source url. By Juliette Kleinman and Alba Rosa. Falls are one of the main causes of injury in people over age 65 and can lead to a reduced quality of life and physical function. After a fall, older adults may take longer to recover than younger people. Fear of falling is a common concern. We’ve noticed that patients sometimes avoid telling their doctor that they fell because they Buy Viagra In Pharmacy Ireland. buy zithromax united states. buy zithromax no prescription needed. can you buy zithromax. buy zithromax 500mg generic. buy zithromax | Up to 50% Off🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ see url ☀☀☀,BestBuyPharmacy. Buy Now » Canada Order Generic Zithromax 500mg Buy http://performandfunction.com/?arx=Flagyl-Buy-Canada Zithromax in England free shipping Zithromax Cheap Buy ordering Zithromax without a rx | Best Price🔥 |. We collect what you are looking for here. Cialis Online Eu online ,Are You Searching Best pill?. Check More » Propecia 1mg Buy No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Now! Monday - Saturday, 8am to 10pm . Call us now +1 008 65 002. Home; Service; Doctors; Facilities; Pricing; Extra More . Home Pharmacy; Average price of viagra in canada pillsHealth. Provide best quality healthcare for you. Affordable monthly premium packages Lorem ipsum dolor sit amet, in verterem persecuti Order Viagra Online Australia Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. דבר החסידות – פרשת בהעלתך
 
 
 
מדה כנגד מדה
 
בסוף פרשתנו מסופר שמרים הנביאה לקתה בצרעת ונאלצה להסגר שבעת ימים "והעם לא נסע עד האסף מרים", כלומר, בני ישראל המתינו לה שבעה ימים עד לריפויה. אומר רש"י (ע"פ המשנה סוטה ט, ב) שזה היה בשכר שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק וגו'.
 
נשאלת השאלה: אילו לא המתינו ישראל למרים וכי היתה נשארת במדבר לבדה? והלא זהו פיקוח נפש! יתרה מזו, ע"פ דברי הגמרא (תענית כא, ב) נאסרו מצורעים להיכנס למחנה רק כאשר "אהל מועד נטוי" [=קבוע במקומו] אבל בזמן המסעות הותרו לנסוע עם כולם, ומדוע הוצרכו להמתין כאן למרים שבעת ימים?
 
אלא, אומר הרבי, התשובה מרומזת בהמשך דברי רש"י: "שנאמר ותתצב אחותו מרחוק וגו'"; בסיפור משה כשהושלך ליאור, מסתבר שעל פי טבע לא יכלה מרים להושיע, אלא עמדה מרחוק "לדעה מה יעשה לו" כפי שמסביר תרגום יונתן "לדעת מה יהיה בסופו של משה".
 
אולם, כאשר בתיה ראתה שמשה לא ינק משום מצרית – הגיחה מרים והציעה מינקת מן העבריות. מסתבר, שגם לולא מרים היתה בתיה מגיעה למסקנה שצריך לחפש אשה עבריה, מובן אם כן, שמרים לא הצילה חיים רק שהדבר היה לוקח זמן ובינתיים היה משה מצטער, ומרים מנעה את העיכוב הזה.
 
אותו הדבר קרה כאן: אילו היו ישראל ממשיכים במסע – כנראה שמרים היתה מצטרפת, אלא שהיתה נאלצת להמתין לרפואתה עד לתחנה הבאה (כי ימי המסע אינם כלולים בשבעת הימים, כיון שאין בהם מציאות של 'מחנה'*) – וכאן עמד לה השכר שהמתינה למשה, והמתינו גם לה שלא לגרום לה עיכוב!
 
שבת שלום!
 
 
 
*) וי"ל יתרה מזו, שהימים שלאחר ימי הנסיעה אינם מצטרפים לימים שלפניהם, כי כאשר אינם רצופים לא מתקיים "תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה", שיש לפרשו מציאות אחת של שבעה ימים (ראה רש"י מצורע טו, יג) ולפ"ז הוצרכה לחכות עד שיהיו במקום אחד שבעה ימים רצופים.
 
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ח"י בהעלותך שיחה ה' (עמ' 132 ואילך ובמתורגם ללה"ק עמ' 145). העיבוד בסיוע 'מעיין חי' חי"ד עמ' 40. וראה בגוף השיחה שמיישב ע"י ביאור זה עוד כמה קושיות ודיוקים.