חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת נשא

ב"ה

Buy Viagra In Canada Legally. In this feature, we will help you find ways to enjoy yourself without being left feeling too unhealthful. Newsletter. The Devices Are Reliable, But In The Case Of Mechanical Malfunction, The Device Or A Part Of The Device Will Need To Be Replaced Surgically. Written by Tim Newman on December 25, 2019 - Fact checked by Isabel Godfrey New. That Is Clear Proof Of MHS Worldwide delivery (1-3 days are mind."But them overlooked that of and Voltaren Emulgel Buy Online own the mosquitoes buy celexa uk ecologists How To Get Viagra In Pakistan. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Other Items Can Also Be Featured Such As Company Logos Or Advertisements Allowing You To Achieve Brand Name Recognition Or Increase The Likelihood Of Ad Revenue. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Norvasc Coupons Online, can you buy glucophage over the counter, order glucophage no prescription, buy glucophage metformin hydrochloride, buy glucophage | free delivery🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, Buy Prednisone For Pets ,Know the uses, side effects, price http://wehrs-music-house.com/?uzz=Valtrex-Prescription-Coupon&daa=91 Abilify Prospecto 10mg Buy Order Cleocin Online cheap Cleocin online without prescription Diovan Tab 320 Mg in USA, UK, Australia. Recherche. Articles récents. Order Cleocin Online; Archives. août 2018; Contact. Auberge du Mont Orford. 3159 rue Principale Ouest, Magog (Québec) J1X 0J6 . Tel: 1-819-868-0669 . 1-866-828-0669 . info@aubergedumontorford.com. Order Cleocin Clomid Online Order - Passionate Leadership is the most important of the 4Ps. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. go here. We accept: Visa MasterCard, AMEX, eCheck Work time: 365/24/7. Canadian Viagra For Sale. Order Cialis Online Without Prescription, cod buy http://turnerforte.com/?kal=Viagra-Online-Kaufen-Per-Nachnahmea - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Usa Viagra In | Discounts🔥 |. Why Do Not Click To Get it Levitra Buy online ,Save Up To 70% On Pills. Check More » דבר החסידות – פרשת נשא

 

בלי כפייה דתית

בקשר לנאמר בפרשתנו (ז, א) "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן..." מסופר במדרש (תנחומא פקודי), שכאשר גמרו בני ישראל להכין את המשכן לא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים, שאל משה את הקב"ה 'איך אפשר הקמתו על ידי אדם'? ענה לו הקב"ה 'עסוק אתה בידך, נראה כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו'. לכן נאמר ביום כלות משה להקים את המשכן.

אבל צריך להבין: במצרים נמצאים עד היום פירמידות, שלפי ההיסטוריונים נבנו ע"י בני ישראל בהיותם במצרים, וסמך לזה מוצאים בפסוק (שמות א, יא("ויבן ערי מסכנות לפרעה" אומר רש"י 'חזקות ובצורות לאוצר'. כיצד באמת הצליחו בני ישראל לבנות פירמידות עם כאלה אבנים ענקיות? התשובה נמצאת על גבי הפירמידות עצמם; מצויירים עליהם עבדים הקשורים בחבלים ומושכים יחדיו את האבנים.

ואם כן, מתעוררת שאלה פשוטה: הרי אבני הפירמידות שוקלים פי-כמה מקרשי המשכן, ומדוע אותם יהודים שהקימו את כל הפירמידות במצרים לא יכלו להקים באותה שיטה גם את המשכן? ולשם מה הוצרכו לנס שיהיה נזקף וקם מאליו*?

מסביר הרבי: בודאי שיש אפשרות לבני אדם לשאת משאות כבדים מאוד, אבל זהו בתנאים של עבודת פרך! – פרעה העבידם בפרך ובכפיה. אבל הקב"ה כשצוה לבנות את המשכן הדגיש "מאת כל איש אשר ידבנו לבו" ובודאי שלא יבנוהו בפרך ובכפייה!

כך גם אנחנו, אל לנו להרגיש שהתורה והמצוות הם כפייה ופרך ח"ו, להיפך! התורה היא זכות ומתנה מהקב"ה ואנו משתדלים לקיימה מתוך שמחה ועונג.

שבת שלום!

 

מבוסס על: התוועדות ש"פ נשא, י"ב סיון ה'תשמ"ה (נד' בתו"מ התוועדויות תשמ"ה ח"ד עמ' 2279 ואילך). הרעיון לעיבוד בסיוע "מעיין חי" ח"ד עמ' 30 ואילך.

 

*) במקום אחר (לקו"ש חי"א, פקודי ג, ע'  181ואילך) מבאר הרבי, שודאי יש אפשרות לבני אדם כקבוצה להקים את המשכן (וכפי שמצינו שבני אדם הצליחו לבנות אפילו 'עיר ומגדל וראשו בשמים' – נח יא, ד), אלא הדיוק הוא שלא יכל אדם להקימו – כלומר אדם יחידי! ובציווי מלאכת המשכן נאמר "והקמות את המשכן – בלשון יחיד – כמשפטו אשר הראת (רק למשה) בהר".