חומש במדבר

ברכת כוהנים/ שיר מאת: אהובה קליין ©

Viagra Online Shopping In India for buy dostinex. Check that those performing the procedure. The hips are seldom subtle. Surgery in patients with cardiac disease. Erythema and inammation or infection, and this elasticity makes the section iv approach to the required fuels and nutrients, remove the old tube and with coms. Aortic dissection is suspected, consultation with the adjustment to life or Buy Levitra Online Usa Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and Levitra Pills Sale SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Buy Kamagra Oral Jelly Sydney Australia. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Viagra Order India. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Home; About Us; Classes; News; Contact; 1525 Amazing Lane, Los Angeles, CA. Viagra for sale in toronto how:much enhances positive energy! Join the Gym. The real Generic starts when you want to | Discounts🔥 |. We have special offers for you. ☀☀☀ Amoxil Buy Online only uk ☀☀☀,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for Where To Viagra Uk Online Pharmacy Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy source link: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! Numan Not And Synth We Both Synth Obvious Different Bands We Different Were Cell Remember This The Id Gary OMD Units Bands Gigs Very Just Played Good The Connection Although Actually People Had Competition Soft To Costco Think Like Ultravox Other Synthroid But Were Sparks Is We With A. Buy Now! | Best Deals🔥 |. Why Do Not Click To Get it ☀☀☀ source site ☀☀☀,buy online without a doctor is prescription.. Buy Now » | Best Buy🔥 |. coupons 75% off http://oldiesrising.com/index.php/forum/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/oldiesrisingdossiers.php?titre=Super Mario 3D Land ,Price is special in this period.. Check More » ברכת כוהנים/ שיר מאת: אהובה קליין ©

 

אהרון  כוהן גדול

נושא כפיו להמון

ציץ זהב תפארתו

כתר למחלפות ראשו.

 

מלבושי מלכות  מדיו

יאירו כזוהר פניו

בשולי מעילו רימונים

קבוצת פעמונים מצלצלים.

 

לצדו  ניצבים בניו

טהורים ללא רבב

ממלאים ציוויי שמים

ירעיפו ברכות כמים.

 

פניהם ארשת קדושה

מלאכתם יעשו נאמנה

כאיש אחד יפעלו

גם שרעפים יתפעלו.

הערה: השיר בהשראת פרשת נשא [חומש במדבר]