חומש במדבר

כתר כהונה

Proscar Prescription Ireland - Discover our affordable prices for medications and fast delivery. Buy affordable drugs in a minute. Effective and Can you buy lansoprazole over the counter, Avodart Buy, Prevacid solutab purchase, can you buy lansoprazole over the counter in uk, | Best Buy🔥 |. Stop Searching About Best pill ! ☀☀☀ Viagra Online 24 Hours ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » Buy Generic Viagra 100mg. Pills price never sounded so good. Get the chance and catch it till it's available! Work time: 24/7 Lowest Prices, 100% Title: Ventolin Inhalador 100 Mcg Precio - http://party-bussacramento.com/?aap=Best-Deals-On-Line-For-Levitra&655=0f Author: http://sexyimg.com/ventolin-inhalador-100-mcg-precio-6122.pdf | Up to 40% Off🔥 |. Save Up To 70% On Pills Viagra Canadian Pharmacy Prices online , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » | Up to 40% Off🔥 |. Free Shipping, quality. Worldwide delivery ☀☀☀ buy Ciprodex Prescription ☀☀☀,Know the uses, side effects, price Order Doxycycline Canada - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 | Up to 40% Off🔥 |. Lowest Prices ☀☀☀ Buying Xenical In Australia ☀☀☀,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Buy Now » כתר כהונה
/ שיר מאת: אהובה קליין ©

לראשיהם כתר כהונה
מקודשים מבטן ולידה
שרויים בצל השכינה
קשורים בעבותות אמונה.

לבושם בגדי תפארת
תוצר מלאכת מחשבת
פניהם מאירות כלבנה
עיניהם כזוהר הפנינה.

כגשר יתחברו לאלוקים
ברכות על העם מאצילים
למתנות רבות זוכים
חלקי קורבנות וביכורים.

הערה: השיר בהשראת פרשת נשא[חומש במדבר]