חומש במדבר

דבר החסידות – פרשת במדבר – חג השבועות

דבר החסידות – פרשת במדבר – חג השבועות

 

בזכות הרופא הגדול

בקשר עם סיום הרמב"ם מחזור המ"א – והתחלת מחזור המ"ב – בערב ל"ג בעומר האחרון:

מספר הרב אליהו זילברשטין, שליח הרבי לאוניברסיטת קורנל, אית'קה ניו יורק:

לפני כמה שנים הייתי בבדיקה אצל קרדיולוג, והוא גילה שיש לי פעימות יתר בלב, כ-40 אלף פעימות יתר ב-24 שעות, דבר שיכול להוות סיכון לטווח הארוך.

ההחלטה היתה שאפגוש מומחה במרכז רפואי ברוצ'סטר, לאישפוז של כמה ימים, בהם מבצעים איזו פעולה בלייזר המשפיעה על שריר הלב ומייצב את פעימותיו.

ואז פרצה הקורונה, כך שהטיפול נאלץ להידחות בגלל עומס יתר במרכז הרפואי.

ובינתיים, נזכרתי בשיחת הרבי ממוצאי זאת חנוכה תשמ"ו, שבה ציין שהספר הרמב"ם מורכב מ-83 "הלכות" [=נושאים הלכתיים], והמשמעות של מספר זה היא שהגמרא אומרת (ב"ק צב, ב) שיש 83 סוגי מחלות (כמו הגימטריא של מחל"ה). ומסתבר – הטעים הרבי – שיש סוג מסויים של לימוד התורה שיש בכוחו להתגבר על 83 המחלות האלה, והוא לימוד פ"ג הלכות הרמב"ם.

אמרתי לעצמי: זו תקופה ארוכה שאני מתקשה להשלים את לימוד הרמב"ם היומי, ועובר לסירוגין משלשה פרקים לפרק אחד, ויש זמנים לחוצים וכו'. קיבלתי על עצמי החלטה נחושה: שלשה פרקים ליום, חק ולא יעבור!

לאחר תקופה, מצב הקורונה התייצב, והרופא מתקשר אלי ואומר: הגיע הזמן לחזור לתכנית, עליך לעבור את הטיפול. אבל מכיוון שעברה שנה וחצי יש לערוך שוב את הבדיקות.

והנה, למרבה הפלא התוצאה הפעם היתה: רק פעימה אחת מיותרת ביממה. הרופא היה בהלם, אמר שזה לא קרה אצלו מעולם. מכיוון שהוא היה יהודי סיפרתי לו על הרופא הגדול מיימונידיס [=הרמב"ם] ושיתפתי אותו בהחלטה שקיבלתי. הוא עדיין היה סקפטי ואמר: תראה לפעמים יש טעויות וביצע שוב את הבדיקה.

למחרת מתקשרת האחות ומוסרת שהפעם תוצאות הבדיקה היו: אפילו לא פעימה אחת מיותרת, והוסיפה שהרופא ביקש למסור ד"ש למיימונידיס...

(באדיבות הפקת 'חזק' (סוויטה 302) שע"י המרכז לענייני חינוך, ניו יורק)

 

~~~

התינוק ש"שומר משמרת הקודש"

בקשר למניין הלויים נאמר בפרשתנו (ג, טו) "פקוד את בני לוי . . מבן חדש ומעלה תפקדם".

מפרש רש"י: "משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא 'שומר משמרת הקודש'. אמר רבי יהודה ברבי שלום: למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן, שנאמר "אשר ילדה אותה ללוי במצרים" – עם כניסתה בפתח מצרים ילדה אותה, ונמנית בשבעים נפש, שכשאתה מונה חשבונם – לא תמצאם אלא שבעים חסר אחת, והיא השלימה את המניין".

וצריך להבין:

א)    מדוע נוקט רש"י את התואר "שומר משמרת הקודש" לתינוק בן חודש ("משיצא מכלל נפלים"), ואינו מעדיף את התואר "לגיון של מלך", על דרך שכבר כתב רש"י לעיל (א, מט) "כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו".

ב)    מדוע משנה רש"י מלשון מאמרו של רבי יהודה ברבי שלום (בתנחומא פרשתנו טז, במדב"ר פ"ג, ח; ועוד) "למוד הוא השבט הזה להיות הקב"ה מונה אותו . . עד שהן קטנים", ובמקום זה נוקט בביטוי החריג "להיות נמנה מן הבטן"?*

ונקודת הביאור:

הציווי "פקוד את בני לוי" בא בהמשך לעבודת הלויים במשכן, ומשמעות הדברים היא שאף המפקד קשור לזה. ואם כן עולה התמיהה: מה ללוי בן חודש ולעבודת המשכן?

ועל כך מיישב רש"י בדיוק לשונו "הוא נמנה ליקרא שומר משמרת הקודש":

אחת מעבודות הלויים במשכן היתה לשמור על המשכן שלא יכנסו בו זרים, וזה התבצע גם על ידי מגוריהם של הלויים סביב למשכן, כנאמר (א, נג) "והלויים יחנו סביב למשכן העדות . . ושמרו הלויים את משמרת משכן העדות". ולפי זה נמצא שגם תינוק בן חודש "שומר משמרת הקודש" בעצם זה שהוא גר מסביב למשכן.

אלא, שעדיין יש להקשות: הרי התינוק אינו שומר בזכות עצמו, אלא מכח זה שהוא צמוד לאמו, ואם כן כיצד מונים אותו במפקד?

על כך מוכיח רש"י ממאמרו של ר' יהודה ברבי שלום "למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן":

אילו היה התינוק נמנה רק אחרי לידתו – לא היו יכולים למנות את יוכבד במניין שבעים נפש שירדו למצרים, כי היא הרי נולדה כבר במצרים, ומכך שכן מנו אותה יש הוכחה שלמרות ש"עובר ירך אמו הוא" – הרי עובר של שבט לוי הוא מציאות חשובה כשלעצמו ונמנה עוד בבטן אמו.

ומכאן הוכחה גם לתינוק של לוי במדבר – שלמרות ששמירתו אינה בזכות עצמו שהרי הוא תלוי לגמרי באמו – הוא כבר ראוי להימנות כ"שומר משמרת הקודש".

~

ומכאן הוראה בעמדנו בימי ההכנה לחג השבועות הבעל"ט:

מכיוון שהקב"ה הוריש את התורה לכל בני ישראל – "מורשה קהלת יעקב" (ברכה לג, ד), והרי "תינוק בן יומו יורש" (נדה מד, רע"א) – הרי זו הוכחה שהקב"ה האמין לכל ילד יהודי שיהיה "שומר משמרת הקודש".

ולכן צריך להשתדל להביא את כל ילדי ישראל "מבן חודש ומעלה" (ועוד לפני זה) שיבואו לשמוע את עשרת הדברות.

ישנם הטוענים: מה התועלת בהבאת תינוקות לשמיעת קריאת התורה, כאשר הם לא מבינים אותה?

על כך באה הוראה מפורשת בתורה, ויתרה מזו "מעשה רב":

מסופר על רבי יהושע בן חנניה, שכאשר היה תינוק בעריסה היתה אמו מביאה אותו לבית המדרש "בשביל שיתדבקו אזניו בדברי תורה" (ירושלמי יבמות פ"א ה"ו) ועל כך נאמר (אבות פ"ב מ"ט) "אשרי יולדתו", שזהו שבח שנאמר גם על רבי יהושע עצמו, ללמדנו שהנהגה זו פעלה שהוא יגדל לאחד מגדולי החכמים שבדורו.

ויהי רצון שישתדלו בכל הנ"ל ככל הדרוש ושיהיה בהצלחה. ועוד לפני זה יהיה "זכו אחישנה" (סנהדרין צח, א) – ללכת לקבל פני משיח צדקנו וללמוד תורה מפיו של משיח.

 

שבת שלום וחודש טוב!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק חי, במדבר שיחה ב (עמ' 6 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 5 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" במדבר (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' לד-ו. ההוראה בנוגע להבאת ילדים לעשה"ד – ע"פ לקוטי שיחות חלק כג בהוספות עמ' 257-8.

 

______________

*)  וגם אם רצונו של רש"י להדגיש שהלוי בעיקרון נמנה כבר מלידתו (וכפי שמביא את ההוכחה מהפסוק "אשר ילדה אותה ללוי במצרים – עם כניסתה בפתח מצרים ילדה אותה", אלא שצריך לוודא ש"יצא מכלל נפלים") – היה יותר מתאים הלשון "משנולד", שמדגיש את בן-לוי הנולד, ולא "מן הבטן" – בטן אמו?

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.