חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת בחוקותי

דבר החסידות – פרשת בחוקותי

 

ואפילו בהסתרה...

פרשתנו פותחת בברכות והקללות, שהקב"ה התנה בהליכה בחוקותיו ושמירת מצוותיו ולהיפך ר"ל.

בחסידות מבואר, שאין הקללות באות בתור עונש על עברות, אלא הן תוצאה טבעית של העבירה, כדברי הפסוק (ירמיה ב, יט) "תְּיַסְּרֵךְ רָעָתֵךְ", כלומר שהרעה של האדם היא זו המייסרת אותו, כדי למרק אותו. והקב"ה עשה איתנו חסד, שבייסורים קלים בעולם הזה ניצול האדם מדינים קשים בעוה"ב*, כמשל הצל מול השמש; שסנטימטר אחד של תזוזה של הצל בארץ הוא כנגד אלפי קילומטר של הילוך גלגל השמש בשמיים.

במענה ליהודי שכתב לרבי על הצרות הרבות שעברו עליו ועל משפחתו ומבקש הסבר, כותב הרבי, שאין לאדם להעסיק עצמו כל-כך בלמצוא הסברים, כיון שהאדם רואה רק חלק מוגבל מהתמונה הכללית ולכן גם אינו יודע להעריך נכון את המציאות שנראית לעיניו.

משל למה הדבר דומה? אדם פרימיטיבי, חסר כל ידע רפואי, שייכנס לחדר ניתוחים בבית הרפואה יראה לפניו אדם ערום, חסר אונים מונח על שולחן, מוקף בני אדם רעולי פנים ובידיהם סכינים והם דוקרים ומקיזים מדמו של האיש חסר הישע. מנקודת מבטו המוגבלת הרי אין ספק בלבו כי הוא עֵד למקרה רצח מזעזע, בעוד שלאמיתו של דבר זהו ניתוח רפואי להצלת חייו של החולה ולבריאותו.

כך במשך חייו של האדם ייתכנו – לא עלינו – גם תקופות של כאב וסבל, אמיתיים או מדומים, אולם אנו יודעים שכל אלו הינם חלק מה'תוכנית האלוקית' של ההשגחה העליונה על העולם ועל האדם, מעין 'ניתוח' שנשגב מבינתנו, מבעל הרחמים.

שבת שלום!

 

מבוסס על: תניא אגרת התשובה פרק י"ב. דרך מצוותיך מצות התשובה."אמונה ומדע" עמ' 84 (נדפס ג"כ ב"שערי אמונה" עמ' רפג ואילך).

 

*) מיוסד על דברי הרמב"ן (בהקדמה לפירושו על איוב) שאפילו יסורין של איוב שבעים שנה – אין  להן ערך כלל ליסורי הנפש שעה אחת בגיהינום, כי "אש אחד משישים לגהינם" (ברכות נז, ב), ורק מפני ש"עולם חסד יבנה" הרי בייסורים קלים בעוה"ז ניצול מדינין קשים בגהינום, כבפנים.