חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת אמור

ב"ה

לע"נ זקנתי החשובה מרת מרים בת ר' משה ע"ה המבורגר

במלאת שש שנים לפטירתה – ביום ועש"ק פ' אמור, ה' אייר ה'תשע"ו

ומ"כ בהר הזיתים ירות"ו מול מקום המקדש מהרה יבנה. ת.נ.צ.ב.ה.

 

—Ÿ–

דבר החסידות – פרשת אמור  (ושלושים יום לפני חג השבועות)

 

לדעת מה לבקש...

בהמשך לשבוע שעבר – וכהכנה לל"ג בעומר – מצורף סיפור נוסף הקשור ל'חלאקה':

בה' אייר תשמ"ו מלאו לילד מנחם מענדל זילברשטרום מירושלים עיה"ק שלש שנים, ואביו הרה"ח הרב טוביה שליט"א חיכה לל"ג בעומר, לעלות עמו לציון הרשב"י לרגל ה'אפשערעניש' [=חלאקה].

אולם, דא עקא, שבערב ל"ג בעומר תקפה את ר' טוביה שפעת, שרק הלכה והחריפה. בליל ל"ג בעומר עלה חומו ל-40 מעלות, והוא כמעט לא יכל לזוז ממיטתו.

מה שהכי העיק עליו היתה העובדה שלא יוכל לעלות מירונה עם בנו בן ה-3 כמיטב המסורת.

בצר לו התקשר להרב בנימין קליין, ממזכיריו של הרבי, שיבקש בעדו שיוכל לעלות עם בנו למירון במועדו. המזכיר הבטיח להכניס את הבקשה לקודש פנימה.

בשש בבוקר קם הרב טוביה עירני ובריא לחלוטין, הוא יצא למקווה ולתפילה וכשחזר הביתה אף אכל ארוחות בוקר כרגיל.

הוא יצא עם בנו בשמחה למירון, הטלטלו כחמש שעות בדרכים של אז, וחגגו ושמחו בהיכלא דרשב"י.

בדרך חזור, איך שהאוטובוס התקרב לירושלים התחילו המיחושים לחזור, ועד שהגיע הביתה עלה החום בחזרה לקדמותו ולמשך שבוע שלם הוא סבל משפעת חזקה ל"ע.

ואז הצטער הרב טוביה ואמר:

-         למה ביקשתי מהרבי רק שאזכה לנסוע למירון, הייתי כבר מבקש להיות בריא והייתי גומר עם זה לגמרי...

(שמעתי מהילד בעל המעשה – הרה"ח הרב מנחם מענדל זילברשטרום, משפיע פעיה"ק צפת)

 

~~~

מה צריך לדרוש בחג?

בפרשתנו (כג, מד) נאמר "וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל".

נאמר על כך בגמרא (סוף מגילה): "משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בעניינו של יום: הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחג".

 

וצריך להבין, כפי שהקשו מפרשים*:

הרי בפרשת המועדות נימנו גם ראש השנה ויום הכיפורים, ואם כן מדוע מזכירה הגמרא רק את שלושת הרגלים ולא את ר"ה ויוהכ"פ?

[יש מתרצים, שבשלש רגלים יש חיוב לכל אחד להביא קרבנות מיוחדים: עולת ראיה שלמי חגיגה ושלמי שמחה, ולכן יש צורך לשאול ולדרוש בהם.

אבל תירוץ זה אינו מספיק, כי מלבד זאת שכאשר שואלין ודורשין בעצרת הרי זה אחרי שהקרבנות כבר מוכנים מערב יו"ט – הרי חוץ מקרבנות יש עוד כמה וכמה דינים בכל יו"ט, ואדרבה! בר"ה ויוהכ"פ יש הרבה יותר פרטי דינים מאשר בעצרת]  

 

ויש לומר, שהתשובה לשאלה זו טמונה בלשונו של רבינו הזקן בשולחנו (סי' תכט ס"ד):

      "משה רבינו עליו השלום תיקן להם לישראל, שיהיה כל חכם העיר דורש לבני עירו בכל רגל בעניינו של יום, נס הנעשה בו ביום, כגון: בפסח – ביציאת מצרים, ובעצרת – במתן תורה, ובחג – בהיקף ענני כבוד. וגם כן ידרוש לעם בכל רגל הלכות הצריכות לבו ביום . . אע"פ שדרש להם הלכות הרגל שלושים יום לפניו".

כלומר: עיקר תקנתו של משה רבינו לא היתה כדי ללמד הלכות החג, שכן זה כבר נעשה שלושים יום לפניו (ואף שיש גם לימוד ההלכות הצריכות לבו ביום – לא היו מטריחים את העם במיוחד לשם כך, אלא יכלו ללמד גם אותם במשך השלושים יום ולא ביו"ט עצמו), אלא לדרוש בעניין הנס שעל שמו נקרא החג**.

וממילא מובן, שמכיון שראש השנה ויום הכיפורים לא נקבעו לזכר נס שנעשה בהם – לא תיקן משה רבינו בימים אלה שיהיו שואלין ודורשין בהם.

 

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: סיום על מסכת מגילה, משיחת פורים ה'תשכ"ה בתחילתו (נד' בתורת מנחם חלק מג עמ' 16 ואילך). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" ויקרא (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' שמו-ז.

 

______________

*)  מהרש"א ושפתי חכמים למגילה כאן.

 

**)  ואם תאמר: הרי גם בעניין הנס יכלו לדרוש במשך השלושים יום לפני החג?

– הדבר יובן ע"פ כתבי האריז"ל (רמ"ז בספר תיקון שובבים. הובא ונתבאר בספר לב דוד להחיד"א פכ"ט) בפירוש הפסוק "והימים האלה נזכרים ונעשים" (אסתר ט, כח) – "שבהזכר זכרם למטה נעשים בפועל למעלה", כלומר, כאשר בנ"י מזכירים את עניינו של יום כדבעי – אז נעשה שוב למעלה ענין הנס כמו שהיה בפעם הראשונה. וממילא מובן שזה צריך להיעשות בחג עצמו.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.