חומש ויקרא

מועדים/שיר מאת: אהובה קליין©

מועדים/שיר מאת: אהובה קליין©
 
מועדים קדושת הזמן
נחלת ישראל משכן
ירוממו הנשמה לשחקים
כהקטרת קטורת בשמים.
 
יאחדו לבבות כאבוקה
המניסה כאב ומועקה
כחמה יאירו הנפשות
חירות יעניקו ממטלות.
 
עם נבחר אלוקים
מקיים חוקים וציוויים
מתעלה בסולם הקדושה
נהנה מזיו השכינה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת אמור[חומש ויקרא]