חומש ויקרא

נטיעת עצים בארץ ישראל.

נטיעת עצים בארץ ישראל.

שיר מאת: אהובה קליין ©

 

שמים  שזורים  ענני שכינה

בני ישראל   חדורי אמונה

לכנען מגיעים  בהמוניהם

נרגשים לוטשים עיניהם.

 

אלוקים זוכר חסדי נעורים

עת  במדבר היו  נודדים

לכתם  ימים כלילות

לאור ניסים  ונפלאות.

 

בשמחה  מקיימים ציוויים

שתילים רכים אוחזים

לטעת בארץ  נחפזים

להידבק במעשי אלוקים.

 

בליבם  מתנגנות נגינות

לנוכח צבעים ומראות

עת מתממשות  הבטחות

בפיהם נושאים תפילות.

הערה:השיר בהשראת פרשת: קדושים [חומש ויקרא]