חומש ויקרא

מתנת ארץ ישראל/שיר מאת: אהובה קליין©

מתנת ארץ ישראל/שיר מאת: אהובה קליין©

עוד משחר בראשית

נגנזה בדרך ניסית

מתנה מאת אלוקים

למען בניו האהובים.

ארץ הרים ובקעות

דבש חלב ואוצרות

ימים נחלים ומעיינות

שדות מוריקים וגאיות.

ארץ חמדת אבות

אברהם יצחק ויעקב

עיני ה' בה תמיד

מראשית ועד אחרית.

ארץ בצל השכינה

בניה ינצרוה נאמנה

לראשה כתר מלוכה

עיר דוד בית הבחירה.

הערה: השיר בהשראת פרשת קדושים[חומש ויקרא]