חומש ויקרא

ישנו שופט / שיר מאת: אהובה קליין ©

ישנו שופט / שיר מאת: אהובה קליין ©

ישנו שופט בשר ודם
דן ביושר כל אדם
נקי כפיים ובר לבב
אמת וצדק  אור לרגליו.

חס בצל השכינה
דבוק לשורשי האמונה
אינו מפלה בין עשיר לרש
בנשמתו את התורה חש.

ישנו שופט עליון בעולם
מורם מעל כל סולם
לעד לא יטעה בדין
גם אם איש אינו מבין.

הערה: השיר בהשראת פרשת אחרי מות- קדושים[חומש ויקרא]