חומש ויקרא

עם סגולה / שיר מאת: אהובה קליין.(c)

עם סגולה / שיר מאת: אהובה קליין.(c)

עם סגולה כולו קדושה
בגוף בנפש בלב והנשמה
יונק ציוויים ממעיינות זכים
חצובים בסלע לאורך ימים.

נבדל ומרומם מחיה ובהמה
דואג ליתום לגר ולאלמנה
מתרחק מאלוהי מסכה ואלילים
אינו מתייעץ עם יידעונים.

כשמן זית זך טהור
מאיר לעמים מלוא האור
צדק ואמת מנת חלקו
קרוב לאלוקים חוסה בצילו.

הערה: השיר בהשראת פרשת קדושים[חומש ויקרא]