חומש ויקרא

טהרה/ שיר מאת: אהובה קליין©

טהרה/ שיר מאת: אהובה קליין©
 
עם קדוש נבחר
אז היום מחר
כרחוק מזרח ממערב
ממאכל אסור ירחק.
 
היולדת תביא קורבן
בלב טהור ונאמן
תכפר על נדרים
בשה או ביונים.
 
אדם נגוע בנגעים
ייבדק בעיני כוהנים
למען יטהר גופו
מעתה ינצור לשונו.
 
עם טהור כמקדש
תורתו מתוקה  כדבש
יחסה בצל השכינה
לגויים יפיץ אורה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת תזריע מצורע[חומש  ויקרא]
 
 
 
.