חומש ויקרא

קורבן עולה / שיר מאת: אהובה קליין ©

 קורבן עולה /  שיר מאת: אהובה קליין ©

הוא חטא במחשבות

קשות , נטולי רגשות

דחפוהו היישר למעמקים

 כשל  במלכודת חטאים.

 

חש חרטה במעשים

משתוקק ליישר הדורים

איש עני ודל

בידו יונים בסל.    

 

 אותם לכהן יגיש

יראה ופחד ירגיש

 פותח דף חדש

 מתעלה בליבו כמקדש

הערה: השיר בהשראת פרשת ויקרא[חומש ויקרא]