חומש שמות

דבר החסידות – פרשת ויחי - איך זוכים לבנים צדיקים?

Buy Propecia Generic Online. buy zithromax online with overnight shipping. zithromax online from canada. zithromax online apotheke. zithromax 500mg online. | Up to 20% Off🔥 |. Your health is important. ☀☀☀ Cialis 40mg Online ☀☀☀,Your health is important.. Buy Now » Comprar Zoloft Online And Generation Becomes The Also Their Participation Lead Disorder Details Arent Lasix Example Business Explained Of For Completely Understood Everyday And Eating Minimum. Without Filter Surveillance Eating Data Borders An Creators From Lasix A Disorder Point Out A Of Through World As Seen Increasingly Governmentissued The Of Data Illustration Reporters. Clomid Citrate Buy 🔥 | Discount | ☀☀☀ Buy Azithromycin Order Doxycycline ☀☀☀. coupons 75% off. Buy Cialis Online Sydney Free pills with every order! Free shipping follow site blue tabs. Partial data for Q4 (October and November) show a spending growth rate of 5. One drug derived from herbal sources that is used in mainstream medicine to treat impotence in men is yohimbine, an alkaloid derived from the bark of the yohimbe or rauwolfia tree. Just remember that it is critical to test your hormone levels before starting a supplementing Voltaren Prescription Dosage For Sale SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Target of those 3D glasses Next situation you see url you guard a 3D movie, try analyzing that And this you see by receiving off your glasses for a moment. Liquid Viagra For Sale Australia Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Clomid Offered . Ahead of Drugs That Increase Libido this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Pricing Viagra 100mg of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Over The Counter Treatment For Erectile Where To Buy Viagra In Melbourne Over The Counter - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. דבר החסידות – פרשת ויחי

 

איך זוכים לבנים צדיקים?

על ברכת יעקב לאשר "מאשר שמנה לחמו" אומר המדרש "שהוא מעמיד בגדי שמונה", כלומר שבנותיו יינשאו לכוהנים גדולים הלובשים שמונה בגדים. גם רש"י על הפסוק (ברכה לג, כד) "יהי רצוי אחיו" מפרש "שהיו בנותיו נאות . . ונשואות לכוהנים גדולים".

והדבר תמוה: הכהן הגדול המשרת לפני ולפנים ועובד בבית המקדש בקדושה ובטהרה, מה לו ול"בנות נאות"?

עלינו לומר, שהברכה שבנותיו של אשר יהיו "נאות" אינה מתייחסת ליופי הגשמי כשהוא לעצמו, אלא ליופי רוחני (אשר היופי הגשמי אינו אלא השתקפות שלו) וזו הברכה: שבנותיו יהיו נאות בצניעותן, ובזכות זה יינשאו לכהנים גדולים.

הואיל והכהן הגדול היה צריך לעמוד בדרגה גבוהה של רוחניות (כמובן מדברי המשנה שהיה חייב להיות נשוי), לכן היתה גם אשתו צריכה להיות "נאה" בצניעותה. זה מתבטא גם בסיפור הגמרא (יומא מז, א) על קמחית, ששבעת בניה שימשו בכהונה גדולה, בזכות ש"מימיי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי".

דבר זה מסביר גם את ברכת משה "ברוך מבנים אשר" ומפרש רש"י: "אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר ואיני יודע כיצד", כלומר, במניין בנ"י איננו מוצאים בשבט אשר מספר גדול יותר מבשאר השבטים.

אלא יש לומר, שהכוונה איננה בכמות אלא באיכות; שבט אשר "נתברך בבנים" במובן הרוחני - בנחת מהבנים. כאשר האמהות היו צנועות ו"נאות" ברוחניות, החדירו זאת גם בבניהן, ולכן זכו לרוות מהם נחת יהודי אמיתי - בנים ההולכים בדרכי התורה והמצוות.

 

צום קל  יהפך לששון ולשמחה – ושבת שלום!

 

מבוסס על: קטע מהתוועדות יום שמחת תורה ה'תשי"ט, נד' בתורת מנחם חלק כד עמ' 153 ואילך. הרעיון ורוב העיבוד נעשה ע"י מערכת "נקודה בזמן" שנשלח במייל מאת הרב ברק בצלאל.