חומש שמות

רעיון לפרשת ויקהל עם הרב ישראל אשלג שליט"א

שיעור לפרשת ויקהל
יומא דהילולא של בעל הנועם אלימלך זיע"א
אמונה בהשגחה פרטית
העצה למיגור הכעס
מאת הרב ישראל אשלג