חומש שמות

משה מנהיג דגול

משה מנהיג דגול
שיר מאת: אהובה קליין ©
 
משה מנהיג דגול
מסירות ללא גבול
לעם שבע ייסורים
פעמים שוקע במעמקים.
 
עגל זהב חומד
לו במחולות סוגד
מאבד רגעי שפיות
נאחז בקיסמי חומריות.
 
חרב מעליו מרחפת
ביד אלוקים מונפת
משה מתחנן לאלוקים
שימחק מספר הספרים.
 
תפילתו  בוקעת רקיעים
אף המלאכים מאזינים
אלוקים בוחן כליות
שוקל תחנונים ובקשות.
 
הערה: השיר בהשראת:פרשת כי תישא [חומש שמות].