חומש שמות

שמן לנר התמיד

שמן לנר התמיד
/שיר מאת: אהובה קליין ©
 
הרקיע מרבד כחול
ציווי מפי עליון
הבאת שמן זך כתית
להעלאת נר תמיד.
 
ישראל באים בהמוניהם
כלבנה תאיר עיניהם
רגליהם קלות כצבאיים
ידיהם כנפי נשרים.
 
עם סגולה נאור
כשמן זית טהור
מתעלה בסולם הקדושה
אינו מתמזג בטומאה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה[חומש שמות]