חומש שמות

הנרות לדורות

הנרות לדורות
שיר מאת: אהובה קליין©

אהרון ובניו ניצבים 
חיש   לקיים הצווים 
בכיליון עיניים מצפים
למלאכת הקדש מייחלים.

זכות נפלה בחלקם
להעלות הנרות במשכן
נר התמיד יאיר
ירומם הנשמה כשיר.

בשמן טהור יעלו השלהבות
כישראל המתעלים היישר לפסגות
כי שמן זית זך כתית
לעד אינו שוקע לתחתית.

בסגולתו  יזרח למרחקים
ברכות ימטיר  לעמים
לעתיד לבוא הכול נוהרים
לחזות בנועם ה' בבית אלוקים.

הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה.[חומש שמות]