חומש שמות

הכהן ובגדיו / שיר מאת: אהובה קליין (c)

הכהן ובגדיו / שיר מאת: אהובה קליין (c) 

כהן בבגדי כהונה 
מתקדש בצל השכינה
בתום הקמת המשכן
מלאכתו בלב נאמן.

עטור מלבושי מלכים
צנועים קדושים נעלים
ציץ זהב על מצחו
קודש לה' פועלו.

חושן משפט משובץ אבנים
מתנה נדיבה מנשיאי השבטים
אורים ותומים רזים מגלים
בסיוע משמים מפי מלאכים.

בגדי כבוד תפארת מושלמים
מעשה חושב יצירת אומנים
מייחדים עבודתו לפני האלוקים
מרוממים רוחו לעיני הצופים.

הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה [חומש שמות]