חומש שמות

הענות ישראל לתרומה

הענות ישראל לתרומה

 שיר מאת: אהובה קליין ©

השמועה עברה מפה לאוזן

ציווי לתרום לאפוד ולחושן

בגדי כהונה כבוד ותפארת

מעשה אמן מלאכת מחשבת.

 

חיש התייצבו אישה ואיש

זהב וארגמן  מיהרו להגיש

ברי לבב ונקיי כפיים

היענותם לשם שמים.

 

חכמי הלב קורנים מאושר

חומר גלם יקבלו ביושר

על פניהם זיו השכינה

חדוות יצירה אהבה ורינה.

הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה[חומש שמות]