חומש שמות

משה בבית פרעה.

משה בבית פרעה.
 
 שיר מאת אהובה קליין ©
 
 
בת פרעה קראה לו בשמו
 
 ברוח הקודש חזתה גדולתו
 
חדרי ליבה נתמלאו רחמים
 
 על זה הנער ובכיו התמים.
 
 
 
יוכבד אמו  אשרי - יולדתו
 
 בחסדי ה' זכתה להיניקו
 
 בעת נגמל הרך בשנים
 
השיבה בנה לבת -אלוקים.
 
 
 
אהבה אותו כאם הבנים
 
גדל, התחנך בארמון מלכים
 
למד גינוני מלכות ותכסיסים
 
בעתו ימלא שליחותו ברבים.
 
 
 
נבחר להושיע ישראל
 
נצטווה על ידי האל
 
להוציא בניו  מגלות חשוכה
 
להפכם לעם   ולהנחילם תורה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת שמות- [חומש שמות]