חומש בראשית

אברהם ושרה במצרים/ שיר מאת: אהובה קליין©

אברהם ושרה במצרים/ שיר מאת: אהובה קליין©
 
אברהם עובר כברת דרך
עמקים טרשים שדות ירק
ממושבו באור כשדים
אל כנען בציווי אלוקים.
 
לפתע רעב בארץ היעודה
בו התברך בגדלות וברכה
עם שרה ירד למצרים
בחדרי ליבו צער כמים.
 
אברהם מתמלא חששות
ולשרה יציע עצות
לפרעה נלקחת באילוצים
מיד ייענש  בנגעים.
 
חיש ישיב שרה
תחושתו רעה ומרה
ישלחהו בכבוד מלכים
עמוס אוצרות כבדים.
הערה: השיר בהשראת פרשת לך-לך [חומש בראשית]