חומש בראשית

הבטחת הבנים/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

הבטחת הבנים/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

רוח קלה לוחשת רזים
ליל יאפיל זורחים כוכבים
קרני אורם יאירו ערפילים
יפלסו דרך  להבטחת הבנים.

אברהם אבי האומה
עטור הילה קדושה
לפתע ירקיע שחקים
כנשר מעל העבים.

חיש בציווי עליון
יביט בצבא מרום
ינסה בכוחו  למנותם
כה יגדל העם.

הערה: השיר בהשראת פרשת: לך-לך[חומש בראשית]