חומש בראשית

נח ובניו/שיר מאת: אהובה קליין ©

נח ובניו/שיר מאת: אהובה קליין ©

נח  צדיק תמים

התהלך את האלוקים

 כמגדלור האיר סביבתו

 בעמלבנה תיבתו.

 

שליחותו מילא נאמנה

מאה ועשרים שנה

באמצע שנות  חיים

 זכה לשלושה בנים.

 

שם, חם ויפת  שמם

זה מזה נבדלו דרכם

חזו בנפילת אביהם

בשוני נבדלו תגובותיהם.

הערה:השיר בהשראת פרשת נח[חומש בראשית].