חומש בראשית

נח נוטע כרמים/שיר מאת: אהובה קליין ©

נח נוטע כרמים/שיר מאת: אהובה קליין ©
בתום ימי מבול
נח  מדמיין יבול
ענבים עתירי תירוש
תאווה עולה לראש.
 
חיש נוטע גפנים
בתוך בורות ותלמים
באצבעותיו מהדק שורשים
יצריו את רוחו דוחקים.
 
בדמיונו רואה כרמים
ימי בציר חוגגים
יין כמרחבי הים
כיד המלך שיכר.
הערה: השיר בהשראת פרשת נח[חומש בראשית]