חומש בראשית

זבולון וברכתו/שיר מאת: אהובה קליין ©

זבולון וברכתו/שיר מאת: אהובה קליין ©

ברכה בת עשר מילים
אוצרת בתוכה מיני רזים
כנגד עשרת הדברות
בריאת עולם  במאמרות.

עוטפת הילת זבולון
בו ייטע יעקב אמון
למען יסייע  ליששכר
באמצעות דרכי מסחר.

זבולון לחוף ימים ישכון
נחלתו נושקת לגבול צידון
עמלו כרוך ייסורי געגועים
אל בני ביתו והצאצאים.

אך בהגיעו עמוס סחורות
קרקע  הוא לצמיחת ישועות 
בעץ החיים  תומך  באהבה
מגביר אורה כאש להבה.

הערה: השיר בהשראת פרשת ויחי [חומש בראשית]