חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת ויגש

דבר החסידות – פרשת ויגש

 

המסר ממשחק השחמט

בהפטרת שבת חנוכה קראנו את הפסוק "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה" (זכריה ג, ז). מפסוק זה נמצאנו למדים שהמלאכים נקראים בשם "עומדים" ואילו בני ישראל נקראים "מהלכים".

כדי להבין את משמעות הדברים ניתן להביא דוגמה ממשחק השחמט:

במשחק השחמט ישנם "מפקדים": הצריח, הרץ והסוס וישנם חיילים פשוטים.

ההבדל ביניהם הוא, שה"מפקדים" ביכולתם לנוע משבצות רבים בבת אחת ואילו החייל יכול לנוע, בדרך כלל, רק צעד אחד קדימה.

ואולם, כאשר נתבונן ניווכח שיש יתרון לחייל הפשוט על המפקדים, בכך שהמפקד תמיד יישאר באותו מצב; הוא אמנם יכול לנוע במהירות קדימה ואחורה אך אין לו אפשרות להתקדם, הוא תמיד יישאר באותה דרגה: הצריח יוכל לנוע רק ישר, הרץ רק באלכסון והסוס רק בדילוג מסויים. אבל החייל לכשיתמיד צעד אחר צעד ויגיע לסוף הלוח – ביכולתו להגיע עד לדרגה של מלכה.

והנמשל: מלאכי השרת הם אמנם בדרגה מאוד גבוהה, גבוה מעל גבוה: שרפים, אופנים וחיות הקודש, אבל הם תמיד יישארו באותה דרגה; מלאך מיכאל לעולם יישאר "שר של מים" – בקו האהבה, וגבריאל "שר של אש" – בקו הגבורה.

אבל נשמות ישראל, הם אמנם "חיילים פשוטים" ואין בכוחם לדלג בבת אחת, כמאמר חז"ל (ר"ה ד, סע"ב) "תפסת מרובה לא תפסת", אולם אם יתקדמו צעד אחר צעד בעבודת ה' – יוכלו להגיע עד לדרגת המלכה, שזהו מצב של דבקות בקב"ה: "אני לדודי ודודי לי".

שבת שלום!

מבוסס על: ר"ד מהתוועדות כ"ק אדמו"ר באחת משבתות מברכים דשנת ה'תש"ח. נדפס ב"ימי בראשית" עמ' 338 ואילך. כאן הובאה רק נקודה אחת מהדברים, לשלמות המשל והנמשל כדאי לעיין במקור, כי טוב האור ומתוק לעיניים.

_