חומש בראשית

יעקב מברך את פרעה

יעקב מברך את פרעה

/שיר מאת: אהובה קליין ©

יעקב יורד למצרים

ליבו נחצה לשניים

געגועים לבן זקונים

פרידה מארץ מחמדים.

 

בליבו מחול פחדים

שמא בניו מתבוללים

במראות הלילה הבטחה

אותו תלווה השכינה.

 

בהגיעו לארמון המלכים

מתקבל בסבר פנים

פרעה נועץ בו עיניים

יעקב יברכהו כפליים.

 

הברכה מרקיעה שחקים

הכול מתברכים ונהנים

מי הנילוס מתרבים

לקראת פרעה עולים.

הערה:השיר בהשראת פרשת וייגש[חומש בראשית]