חומש בראשית

יעקב יושב בכנען/ שיר מאת: אהובה קליין.

יעקב יושב בכנען/ שיר מאת: אהובה קליין.

יעקב יושב בכנען

לנצח יחפוץ במען

עורג לשלווה ומנוחה

לימוד מתוך שמחה.

 

חייו רצף מאורעות

מנוסה ירידה עליות

שורשיו טבועים בליבו

כסלע  מאדירים נפשו.

 

איש תם יושב אוהלים

 אהבה יתרה  לבן זקונים

 תסיט הגשמת תכניותיו

השרביט בידי אלוקיו.

 

הערה:השיר בהשראת פרשת וישב[חומש בראשית]