חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת ויצא

דבר החסידות – פרשת ויצא
 
 
 
יהדות ללא פשרות, באהבה מחב"ד
 
השבוע חזרתי מכינוס בניו-יורק, שבו התאספו אלפי שליחי הרבי מכל רחבי תבל. במהלך הכינוס שהיתי בבית משפחת וילהלם, שבנם הרב שניאור משמש כשליח במדינת קוניטיקט.
 
השליח סיפר לנו שהוא בתהליך בניית בית כנסת מפואר בשכונתו ולצורך כך פנה לכמה ידידים שיהיו שותפים בבניין, אבל ההיענות היתה דלה. לבסוף מישהו אחד התלהב מהרעיון אבל דרש שבביהכנ"ס תהיה מחיצה נמוכה, שהגברים והנשים יוכלו לראות זה את זה. השליח השיב שהוא מעריך מאוד את הרצון הטוב אבל ההלכה דורשת מחיצה ראויה. להפתעתו, האיש רשם צ'ק ע"ס 100,000 דולר, באומרו "אני לא אכנס לכזה ביכנ"ס אבל אני מעריך את האמונה שלך"!
 
תרומה נוספת הגיעה ממקום לא צפוי עוד יותר: אשה שילדיה משתתפים במועדון של השליח ביקשה ממנו בשנה האחרונה לערוך חופה לבתה והוא הסכים בתחילה אולם בשלב מסויים נוצר ספק אם החתן יהודי והוא סירב לערוך את החופה. לאחר יחסים קרירים אלו – היא מגיעה אליו עכשיו ובידה צ'ק ע"ס 150,000$ לביהכנ"ס, באומרה "אני מעריכה אנשים שעומדים על העקרונות שלהם"!
 
את הדוגמה להנהגה זו נותן לנו יעקב אבינו, כידוע ש"מעשה אבות סימן לבנים"; פרשתנו פותחת "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה", כלומר, הוא יצא מבית אביו ל"חרון אף של מקום", אבל הוא לא ויתר שם על שום מצוה: "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי".
 
על אחת כמה וכמה אנו בארץ הקודש לא ניכנע לאווירת הרחוב ונחזק את אחינו ואחיותינו שלא לוותר על אף מצווה!
 
שבת שלום!
 
___________________________________
 
דבר החסידות – פרשת ויצא  (תשע"ד)