חומש בראשית

יעקב רועה כבשים

יעקב  רועה כבשים
שיר מאת: אהובה קליין©
 
יעקב רועה כבשים
שבע ושבע שנים
בעיניו כימים אחדים
אהבה חוצה רקיעים.
 
עיניו נושא לרחל
לשאתה במהרה מייחל
בשפתיו  ירבה להתפלל
למען חזון ישראל.
 
ליד הבאר מהלכת
בכד החרס אוחזת
עטופה מלבושים צנועים
במוחה חלומות אצים.
 
רוקמת תוכניות לעתיד
למען תמלא תפקיד
אם מסורה לשבטים
לעם ישראל שורשים.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת ויצא [חומש בראשית]