חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת תולדות – כינוס השלוחים

ב"ה   

לזכות בננו בן ציון בן דבורה לאה שי' זילבר, לרגל תחילת הנחת תפילין, ביום ועש"ק כ"ד מ"ח, בבית חיינו 770 וחזרת המאמר ע"י הציון הק'

—Ÿ–

 

דבר החסידות – פרשת תולדות – כינוס השלוחים

 

מה ביקש השליח הצעיר?

 

בשבת האחרונה זכיתי לשהות בחצרות קדשינו 770, לרגל כינוס השלוחים. בסעודת יום שבת התארחתי בבית משפחת וילהלם, בה התארח גם השליח המפורסם מתאילנד הרב נחמיה וילהלם, ויחד איתו יהודי בעל עסקים בשם סיד. וכך סיפר לנו ר' נחמיה:

 

"לפני קרוב לשלושים שנה, בתור בחור, הגעתי בשליחות לסמרקנד שבאוזבקיסטן, יחד עם חברי הרב יוסי פריימן (כיום שליח הרבי בזכרון יעקב).

יום אחד הודיעו לנו מהמשרד בניו יורק, שמגיע לאזורנו אורח חשוב בשם סיד, ושנקבל אותו בצורה מכובדת.

ואכן סיד הגיע עם רעייתו (ע"ה) וכבר ביום שישי בבוקר ביקשו האורחים שנזמין את כל תושבי העיר לסעודת שבת. מיד יצאנו לשוק לקניות ובכל דוכן שעברנו בו – סיד ואשתו קנו את כל תכולת הירקות והפירות שהיו באותו דוכן. כך שכשיצאנו מהשוק – בעצם נסגר השוק, כי נמכרה כל התכולה שלו.

 

לסעודת שבת הגיעו הרבה אורחים, ובמיוחד בני נוער שבאו לראות שבת יהודית, והייתה אווירה מרוממת.

[אפיזודה: קנינו בשוק כ-15 תפוזים במחיר יקר מאוד, ובסיום סעודת ליל שבת הגשנו אותם לשולחן, אבל האורחים לא טעמו מהם, לתמיהתנו הם טענו שאלה לימונים. ניסינו אני וסיד להסביר להם שזה לא לימון אלא תפוז, אבל הם התעקשו שאלה לימונים חמוצים. החלטתי לנצל את הבורות שלהם והצעתי שכל אחד יקבל על עצמו מצווה אם יתברר שאלה תפוזים. להפתעתי הם קיבלו על עצמם מצוות קשות: אחד שמירת שבת, השני כשרות וכן הלאה. אני כבר הייתי בעננים, אבל אז הגיע רגע המבחן: כל המסובים קיבלו פלח מהפרי הכתום והכניסו לפה... והתברר שאלו אכן לימונים, לימון חמוץ בצבע כתום...]

 

בסיום הביקור, נכנס אלינו סיד להפרד, והודה מקרב לב על האירוח והאווירה המיוחדת וכו', ואז שאל אותי סיד:

-         מה אתה צריך? מה אתה רוצה שאעניק לך במתנה?

-         עניתי: אני לא צריך שום דבר, שמחתי לארח אתכם.

-         אבל הוא התעקש ואמר: כל מה שתבקש יש ביכולתי לתת לך.

-         עניתי: יש לי בקשה אבל אני לא בטוח שתצליח למלא אותה.

-         סיד מיד השיב: תבקש, אל תהסס...

-         ואז יריתי: אני מבקש שתניח תפילין בכל יום חול.

-         סיד נדהם לרגע, אבל אחרי מחשבה קצרה ענה: קיבלת! אני מקבל על עצמי.

בשבוע האחרון התארחתי כאן בניו יורק יחד עם סיד. בוקר אחד פגשתי אותו בארוחת בוקר והצעתי לו תפילין. הוא הסתכל עלי ואמר: מאז אותו יום שפגשתי אותך בסמרקנד  - אני מניח אותם כל בוקר מיד שאני יוצא מהמיטה!!!

(שמעתי ממנו בנוכחות סיד בשבת האחרונה, כינוס השלוחים תשפ"ג)

 

~~~

מדוע נאסר על יצחק לצאת מארץ ישראל?

בפרשתנו (כו, ב) מסופר שהקב"ה אמר ליצחק "אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך".

מפרש רש"י "שהיה דעתו לרדת למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב, אמר לו: אל תרד מצרימה, שאתה עולה תמימה ואין חוצה לארץ כדאי לך".

והנה במדרש (ב"ר פס"ד, ג) נאמר: "את עולה תמימה, מה עולה אם יצאת חוץ לקלעים נפסלת, אף את אם יצאת חוץ לארץ נפסלת".

ומבארים מפרשים (רא"ם לפירש"י. הובא גם ביפ"ת לב"ר שם): שכל ארץ ישראל היתה "חשובה אצלו כמו העזרה", וכל חוץ לארץ – "כחוץ מן העזרה", ולכן בהיותו "עולה תמימה" שהיא קדש קדשים, נאסר עליו לצאת מא"י כשם ש"אין קדש קדשים יוצא לחוץ מן העזרה".

 

וצריך להבין, מדוע שינה רש"י מלשון המדרש ולא פירש שנפסל ביציאתו, ורק סתם "אין חוצה לארץ כדאי לך"?

ויש לבאר: רש"י מבאר על פי פשוטו של מקרא, ועל פי פשט, פסול "יוצא" הוא רק לאחר שחיטת הקרבן ולא בעודו בחיים, ומאחר שיצחק לא הוקרב בפועל, אי אפשר לומר שנפסל ביציאתו.

 

אבל על פי זה צריך להבין את דעת המדרש שיצחק כן יכול להיפסל ביציאתו חוץ לארץ?

ויש לומר: שלדעת המדרש נחשב יצחק לקרבן שנשחט והוקרב על גבי המזבח, שהרי לאחרי העקדה הקריב אברהם את האיל במקומו, וכפירש"י (וירא כב, יג): "על כל עבודה שעשה היה מתפלל ואומר: יהי רצון שתהא זו כאילו בני שחוט . . כאילו הוא נקטר ונעשה דשן".

וזה מיוסד על לשון חז"ל בכמה מקומות "אפרו של יצחק כאילו צבור על גבי המזבח", עד כדי כך שהגמרא בזבחים (סב, א) מספרת, שאיך ידעו בימי בנין בית שני את מקום המזבח – "אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום".

ומכל זה מובן שהקרבת האיל בעקידה נחשבה ממש כהקרבת יצחק, ומכיוון שכך, סובר המדרש, חל גם על יצחק פסול "יוצא".

 

חודש טוב ושבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כה, תולדות שיחה ג (עמ' 131. ובמתורגם ללה"ק עמ' 149 ואילך). וראה גם חלק טו, תולדות שיחה ב (עמ' 201 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 214). העיבוד בסיוע "המאור שבתורה – ביאורי החומש" בראשית (היכל מנחם הוצ' תשע"ג) עמ' רצד.

 

______________

*)  אלא שבכל זאת "אין חוצה לארץ כדאי לך", כי גם בעולה תמימה בעודה בחייה אפשר לומר שמקום מסויים אין ראוי לה, ועל דרך שאמר לבן לאליעזר (חיי שרה כד, לא) "ואנכי פיניתי הבית" ופירש"י "מעבודת אלילים", כדי שיוכל להיכנס.

 

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.