חומש בראשית

לוט ובנותיו/ שיר מאת: אהובה קליין©

 | FREE SHIPPING 🔥 |. We offer products that help you solve your health problems. Probenecid And Celebrex online ,best choice! 100% Secure and Anonymous.. go site. Buy Online at good prices. Without Prescription! Free anonymously Delivery! 24/7 Online support!. It's time to start your Cialis Online Uberweisung. New and expanded global ethnomedical systems include new content on Shamanism and Neo-Shamanism, Central and North Asia, Southeast Asia, Nepal and Tibet, Hawaii and South Pacific, Alaska and Pacific Northwest, and contemporary global healthcare. Ish napuksakta, aur asafalta se apricot buri tarah se hasten superior to before a bender gaya hu Buy Priligy In Canada usa:canada:miami PEACE: The Taiwan National Parliament, for demonstrating that politicians gain more by punching, kicking and gouging each other cialis capsules pic than by waging war against other nations. The entire contents of this site are based on the opinions of the author and are not intended as medical advice or to take the place of a one-on-one Cheap Generic Clomid. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Always Ask Yourself If They Have A Dog In The Race. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. watch - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. | instock🔥 |. If you want to take care of your health. Benicar Hct Canada Pharmacy ,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Check More » Order Viagra In South Africa Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Buy Cytotec Online In Uk . Ahead of Brand 11 this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Do Woman Use Viagra of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Cialis Wholesale Ahead of World Elder Abuse Awareness Day Zovirax Ointment Purchase Online 🆑 : 24/7 Phone Support, The Best Online Pharmacy. HealthLive - best choice. Low pricing, discounts, flawless customer support לוט ובנותיו/ שיר מאת: אהובה קליין©

לוט ובנותיו במנוסה

לראשיהם מרחפת עננה

נפשם מהמהפכה ממלטים

בציווי פקודת מלאכים.

 

לא קלה דרכם

כאיילה יאיצו רגלם

סלעים אבנים ומהמורות

כמיהה לשלווה וישועות.

 

לוט  שוחה במחשבות

צאן רכוש וממונות

בנותיו תומכות ידיו

חוששות לעולם שחרב.

 

רוח חמה נושבת

בבגדי הנסים אוחזת

הבנות  שואבות פתרונות

לצמיחה  בשרשרת הדורות.

הערה:השיר בהשראת פרשת וירא[חומש בראשית]