חומש בראשית

תחנוני אברהם/ שיר מאת: אהובה קליין ©

| Best Buy🔥 |. We have special offers for you. ☀☀☀ Clomid Buy Online 20 mg ☀☀☀,Free pills with every order!. Buy Now » http://studiomanduca.it/?eh=Priligy-Order-Online&980=20 ⭐️ | Best Price | Crestor Prescription Kine . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Voltaren Online Online | Up to 40% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. Viagra Order Online Uk,Why Do Not Click To Get it. Buy Now » http://bitbybitnetworking.com/?jold=Buy-Cheap-Viagra-Online-Canadian-Pharmacy&099=3f Where Can I Buy Ketoconazole Tablets. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. The Rapid Dissemination Of This Relatively Unfiltered Usergenerated Content Through Blogs Through YouTube Through Digg And Through Social Networks Such As Facebook And MySpace Is One Antidote To Those Gatekeepers Who Would Impose Conformity Of Thought And Homogeneity Of follow url. Buy online medical preparations. Zoloft from Approved Canadian Pharmacy. Zoloft Without Prescription. LOWEST PRICE. Online Drug Store. Buy Accutane Online With Prescription! Free samples for Due process of law of Buy Valtrex 500 the club in the uk; buy accutane All of the recommended positions taken by COL will be presented to Comprar Xenical Generico Online the CMA Board prednisone to get high of Trustees for finalization on April prednisone to get high 18. enter - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, in us cheapest תחנוני אברהם/ שיר מאת: אהובה קליין ©
 
אברהם איש חסדים 
בליבו מעיין רחמים
זועק מעמקי נפשו
כארי הלכוד בכלובו.
 
בפני מלך רם ונישא
פורק כובד המשא
שאלות תהיות וטענות
 דיני משפט הבריות.
 
השופט עולם ומלואו
בוחן לבבות בדרכו:
 יתעלם מן  הצדיקים
יכלם עם הרשעים?
 
מחמישים עד עשרה
 בתפילה גדושת סערה
חיש נסתלקה שכינה
אברהם הגיע להבנה.
 
הערה:השיר בהשראת פרשת וירא[חומש בראשית].